प्लाझ्मा थेरपी म्हणजे काय? Plasma Therapy information in Marathi

plasma information in Marathi, plasma therapy information in Marathi, plasma donation meaning in Marathi, प्लाझ्मा थेरपी म्हणजे काय

आपल्या शरीरात जे काही रक्त असते आणि त्या रक्तामध्येच जो पिवळा भाग असतो, त्यालाच प्लाझ्मा असे म्हणतात. प्लाझ्मा हा आपल्या संपुर्ण रक्तात 50 ते 55 टक्के इतका असतो. बाकीचा एक टक्के भाग हा पांढऱ्या पेशीचा असतो आणि 44 टक्के भाग हा लाल रक्त पेशींचा असतो. (Plasma Therapy information in Marathi). आज आपण ह्याच प्लाझ्मा थेरपी … Read more

error: Content is protected !!