आधार आणि पॅन कार्ड लिंक कसे करायचे?

आधार आणि पॅन कार्ड लिंक

आपण जेव्हा आपले आधार आणि पॅन कार्ड लिंक करत असतो. तेव्हा आपल्याला दोन गोष्टींची अत्यंत आवश्यकता असते. त्या दोन गोष्टी म्हणजे आपले आधार कार्ड आणि पँनकार्ड. ज्या नावाचे पँनकार्ड आपल्याला आधार कार्डसोबत लिंक करायचे असते त्याच नावाचे आधार कार्ड आपल्याकडे यासाठी उपलब्ध असणे फार गरजेचे असते. म्हणजेच ज्या नावाने आपले कार्ड आहे त्याच नावाने आपले … Read more

error: Content is protected !!