शेअर मार्केट म्हणजे काय? Share Market information in Marathi

Share Market information in Marathi, शेअर मार्केट म्हणजे काय

Share Market information in Marathi आज पहिले तर प्रत्येकाला जातीत जास्त पैशांची आवश्यकता असते. शेअर मार्केट हा पैसे कमविण्याचा एक खुप चांगला मार्ग आहे. शेअर मार्केट हा असा एक बाजार असतो जिथे वेगवेगळया कंपन्यांच्या शेअरची खरेदी आणि विक्री केली जात असते. इथे वेगवेगळया कंपन्या शेअर्सची खरेदी विक्री करुन आपल्या पैशांची गुंतवणुक करत असतात आणि ह्या … Read more

error: Content is protected !!