NGO एनजीओ म्हणजे काय? एनजीओ बद्दल सविस्तर माहिती. NGO information in Marathi

NGO information in Marathi, एनजीओ म्हणजे काय

NGO information in Marathi एनजीओ म्हणजे एक अशी गैरसरकारी संस्था (Non-Government Organisation) असते ज्यात सरकारचा कोणत्याही प्रकारचा हात नसतो, संस्थेला स्वयंसेवी संस्था असेही म्हटले जाते. सरकारचा कोणत्याही प्रकारचा संबंध यात नसतो. एनजीओ ही एक अशी संस्था असते. जिचे मुख्य उद्दिष्ट गरीब लोकांना मदत करणे आणि त्यांची अडचण, समस्या सोडविणे हे असते. आपण ह्याच एनजीओ विषयी … Read more

error: Content is protected !!