अण्णाभाऊ साठे यांची माहिती. Annabhau Sathe information in Marathi

अण्णाभाऊ साठे यांची माहिती, Annabhau Sathe information in Marathi, आण्णा भाऊ साठे माहिती

अण्णाभाऊ साठे यांची माहिती अण्णाभाऊ साठे यांचे खर नाव तुकाराम भाऊराव साठे. अण्णाभाऊ साठे हे एक लेखक, लोकशाहीर तसेच समाजसुधारक म्हणुन ओळखले जातात. अण्णाभाऊ साठे एक मांग जातीत जन्मलेले व्यक्ती होते. त्यांनी अनेक लोकनाटये, प्रवासवर्णन, कथा, कादंबरी, नाटक, शाहीरी, पोवाडे, पटकथा यांचे देखील लेखन केलेले आपणास दिसुन येते.  आज ह्या अशा एका थोर व्यक्तीमत्वाचा आढावा … Read more

error: Content is protected !!